Onroerend goed

Het eigendom van een huis kan niet zonder tussenkomst van de notaris worden overgedragen. De notaris maakt de leveringsakte en de eventuele hypotheekakte en laat deze in zijn aanwezigheid ondertekenen. Daarna zorgt hij voor inschrijving van deze akten in de openbare registers. In de regel wijst de koper van een huis de notaris aan.

Notaris IJdema heeft veel ervaring op het gebied van onroerend goed. Zij adviseert u en nodigt beide partijen uit om elkaar de nodige informatie te verschaffen

Familierecht

Erfrecht: wel of geen testament?

Op een gegeven moment komt dit onderwerp bij veel mensen aan de orde. Om een keuze te bepalen zou je eigenlijk eerst meer moeten afweten van de consequenties die bij het wel of niet opmaken van een testament een rol spelen.

Tevens zijn er vele vormen van erven. Uiteraard hangt vorm af van uw persoonlijke situatie en uw eigen wensen.

Notaris IJdema kan uw wensen juridisch en helder vertalen.

Samenleven

Zowel het huwelijk als het geregistreerd partnerschap komt tot stand bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ook de beeindiging van de relatie is gebonden aan formaliteiten. Een samenlevingscontract is echter niet verplicht, maar wél verstandig.

Notaris IJdema kan u over de juridische gevolgen van alle samenlevingsvormen informeren.

Zo Zijn We Niet Getrouwd

Trouwen, geregistreerd partnerschap of samenwonen; welke vorm past het beste bij u? Bent u al jaren samen? Dan is het goed om eens na te gaan of de gemaakte afspraken nog wel passen bij uw huidige situatie, privé en zakelijk.

Ondernemingsrecht

Ondernemen kent verschillende rechtsvormen. Zonder kennis over die rechtsvormen en de mogelijke gevolgen daarvan, kunnen vervelende consequenties hebben. Onnodige risico's kunnen beter vermeden worden door tijdig een deskundig adviseur in te schakelen.

Notaris IJdema kan u informeren over het kiezen van de juiste rechtsvorm, over belastingtechnischeen erfrechtelijke aspecten alsmede over opvolgings- en overdrachtsaangelegenheden. Zo nodig wijst zij u de weg naar andere adviseurs.

Bepaalt het lot uw bedrijfsvorm?

Als ondernemer bent u altijd druk. Dus schiet de vraag of uw bedrijfsvorm nog bij u past er weleens bij in. Gelukkig kan de notaris IJdema u daar prima mee helpen. Zij is onafhankelijk en betrekt zowel uw privé-situatie als de veranderende wettelijke en fiscale regels bij zijn advies over uw rechtszekerheid. De online test geeft in drie minuten een compleet beeld. Doe ‘m vandaag nog! Want zeg nu zelf: de keuze van uw bedrijfsvorm is toch veel te belangrijk om aan het toeval over te laten?

Agrarisch recht

Dit rechtsgebied omvat veel aspecten waarmee mensen die binnen de landbouw werken geconfronteerd kunnen worden. Men kan denken aan problemen met pacht, productierechten, landinrichting, erfrecht, overdracht van ondernemingen, maar ook aan vragen over samenwerkingsverbanden.

Notaris IJdema heeft veel kennis en ervaring van de specifi eke agrarische problematiek.